Skip to main content

Política de protecció de dades

La Direcció / Òrgan de Govern de IBORRA E HIJOS SL (d'ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l'establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de IBORRA E HIJOS SL es fonamenta en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

 1. Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimització, dissenyades per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.
 2. Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la finalitat de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessàries per a cadascun dels fins específics del tractament.
 3. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.
 4. Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.
 5. Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
 6. Minimització de dades: les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.
 7. Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzades; s'adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals se tracten.
 8. Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantenides de manera que permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.
 9. Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 10. Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que se facilite al personal involucrat en el tractament dels mateixos. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà adequadament format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de IBORRA E HIJOS SL és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.

En conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d'aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en relació amb el seu compliment.

Iborra Hnos Ibiza
Adreça
Crta. Aeroport, km. 4,6
07817 – Sant Jordi (Ibiza)
Illes Baleares
Contacte
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
971 39 56 19
Horari
 • Dl – Dv
  7h – 14h
 • 15h – 18h
 • Dissabte
  7h – 14h
Informació
Segueix-nos
© Iborra Hnos Ibiza.
Tots els drets reservats.
© Iborra Hnos Ibiza.
Tots els drets reservats.